Proizvodnja peleta

Energetski efikasan

Iskorišćenost toplotne energije kod peleta je preko 90 %, dok je kod uglja i drveta najviše 70%. Energetska vrednost peleta je 18 MJ/kg (5 kWh/kg)

Ekološki zdrav

Izgaranjem peleta stvara se ista količina CO2 koliku je drvo koristilo prilikom svog rasta. Zbog toga je pelet neutralni nosač CO2 energije.

Najpovoljnije grejanje

U poređenju sa drugim gorivima ili upotrebom električne energije, korišćenje peleta je znatno isplativije. UŠTEDITE!
I do dva puta JEFTINIJE grejanje!

PELET

Sirovine koje se koriste za proizvodnju peleta su drvo iz šumskog otpada, ogrevno drvo, piljevina i ostali otpad iz prerade drveta (drveni pelet), zatim slama od soje, pšenice, kukuruzovina, ljuske od suncokreta (agro pelet).

Pelet je proizvod koji se dobija isključivo presovanjem pod velikim pritiskom piljevine i strugotine suvog visoko kaloričnog drveta ili drugih bio masa, a bez dodavanja bilo kakvih vezivnih sredstava, sa veoma malom količinom vlage (8%)

Cilindričnog su oblika, kvalitetno i vrlo kalorično gorivo čijim sagorevanjem nastaje svega 1- 5% pepela. Lako se transportuju I pune ložišta. Pakovanja su praktična za upotrebu jer se pakuju u polietilenskim vrećama od 15kg.

U potpunosti zadovoljavaju visokoekološke standarde čime nam omogućavaju kvalitetniji život ne ugrožavaju okolinu i prirodu. Pelet je prečnika oko 6 mm, pri čemu ima enegretsku vrednost od 4,9 kWh/kg, a procenat vlage od 8% mu omogućava visoku učinkovitost sagorevanja. Stvara vrlo malo pepela.

Iskorišćenost toplotne energije kod peleta je preko 90 %, dok je kod uglja i drveta najviše 70%. Energetska vrednost peleta je 18 MJ/kg (5 kWh/kg)

Izgaranjem peleta stvara se ista kolicina CO2 koliku je drvo koristilo prilikom svog rasta. Zbog toga je pelet neutralni nosac CO2 energije.

U poređenju sa drugim gorivima ili upotrebom električne energije, korišćenje peleta je znatno isplativije.

 

AGRO PELET ZA OGREV

Agro peleti se prave isljučivo od žetvenih ostataka (pšenične, ječmene, sojine slame kao i od slame uljane repice, kukuruzovine i suncokreta), što je zapravo otpad i drugu primenu nema. A pri tom je brzo obnovljiv tako da svake godine imamo istu količinu sirovine za proizvodnju ogrevnog peleta.

Pelet od sojine slame je najkaloričniji, odnosno daje najviše energije od svih navedenih sirovina. Naš pelet je napravljen isključivo od sojine slame koju sami prikupljamo sa polja, tako da možemo da garantujemo za ujednačen i maksimalan kvalitet peleta. Naš pelet je našao primenu u nekim industrijskim postojenjima iz regiona, osim toga, koristi se za zagrevanje plastenika, u toplanama i pogonima mesne industrije.

AGRO PELET od sojine slame
prečnik: 6 mm vlaga: 8% energetska vrednost: 4,9 kWh/kg pepeo: < 4,7%

DRVENI PELET ZA OGREV

Drveni peleti su bio-gorivo izrađeno od kompresovanog drveta koje obezbeđuje konzistentno i ekonomično grejanje.

Sagorevaju tako čisto da je skoro nemoguće videti dim iz dimnjaka, a iza sebe ostavljaju oko 1% pepela.

Sagorevanje drvenih peleta gotovo da uopšte ne proizvodi kreozot, glavni uzročnik požara u pećima i kaminima.

Zbog veoma malog ostatka pepela, produžava se vreme između dva čišćenja peći, te se ovaj mukotrpan i skup posao svodi na minimum.

DRVENI PELET
prečnik: 6 mm, vlaga: 8%, energetska vrednost: 5,2 kWh/kg, pepeo: < 0,8%

AGRO PELET PROSTIRKA ZA KONJE, KRAVE I PILIĆE

Ovaj proizvod će redukovati Vaše troškove i vreme, u poređenju sa drugim prostirkama za životinje. Kao sirovinu koristimo isključivo pšeničnu slamu koja se skladišti pod krovom tokom cele godine, tako da naša slama ostaje suva tokom svih godišnjih doba, što nam omogućava da proizvodimo pelet od pšenične slame visokog kvaliteta, koji je svetle boje, bez prašine i buđi i prirodnog mirisa. Koristimo specijalne tehnološke procese da napravimo lakši pelet, što garantuje bolju apsorpciju vlage, brže drobljenje i sporiju potrošnju prostirke u štali.

AGRO PELET – od žitne slame
prečnik: 6 mm vlaga: 8% energetska vrednost: 4,9 kWh/kg pepeo: < 5,8% Koristi se i kao prostirka za konje. Ne koristi se za ishranu životinja!

AGRO PELET PROSTIRKA ZA SITNE ŽIVOTINJE

Još jedan od naših proizvoda. Ovaj pelet se proizvodi od žitne slame. Na osnovu iskustava mnogih vlasnika kućnih ljubimaca, žitni pelet se pokazao kao pogodna prostirka za mačke i sitne životinje iz više razloga.

Pre svega, PELLETS STRAW je proizveden od kompresovane žitne slame odnosno vlakana koji ga čine organskim tipom prostirke. Naš pelet je potpuno prirodan bez aditiva i laboratorijski je testiran. Poseban način na koji se slama obrađuje čini da ova prostirka bude super upijajuća, čak i do 300% u odnosu na svoju težinu, i pruža joj mogućnost da na prirodan način suzbije neprijatne mirise.

 

BRIKET

Briket je čvrst energent biljnog porekla. Briket se može praviti od raznih biljnih ostataka i otpada biljnog porekla. Pa tako za proizvodnju briketa može poslužiti: žitna slama, seno, detelina, trska, sojina slama, kukuruzovina, drveni piljci, piljevina… Proces proizvodnje se sastoji od usitnjavanja sirovine a zatim njenog kompresovanja pod visokim pritiskom kako bi se dobio kompaktan briket koji po izgledu podseća na ogrevno drvo. Briket je pre svega alternativa za čvrsta goriva poput drva ili uglja, tako da nije potrebna posebna peć za sagorevanje.