PELET, BRIKET, BIO Energija

 
PELET

PELET - EKOLOŠKI ČISTO GORIVO.
Pelet je proizvod koji se dobija isključivo presovanjem pod velikim pritiskom piljevine i strugotine suvog visoko kaloričnog drveta ili drugih bio masa, a bez dodavanja bilo kakvih vezivnih sredstava, sa veoma malom količinom vlage (8%). kao sirovina za proizvodnju PELETA može da posluži drvo iz šumskog otpada, ogrevno drvo, piljevina i ostali otpad iz prerade drveta (drveni pelet), zatim slama od soje, pšenice, kukuruzovina, ljuske od suncokreta (agro pelet) i dr.

Cilindričnog su oblika, kvalitetno i vrlo kalorično gorivo čijim sagorijevanjem nastaje svega 1-5% pepela. Zbog oblika i veličine lako se transportuju, jednostavno se pune ložišta peći koje koristimo za grejanje naših domova. U potpunosti zadovoljavaju visokeekološke standarde čime nam omogućavaju kvalitetniji život ne ugrožavaju okolinu i prirodu. Pelet je prečnika oko 6 mm, pri čemu ima enegretsku vrednost od 4,9 kWh/kg, a procenat vlage od 8% mu omogućava visoku učinkovitost sagorevanja. Koristi se u kotlovima koji mogu biti u potpunosti automatizovani i stvara vrlo malo pepela, što je prednost u odnosu na druge vidove ogrevnog materijala.

Osim energetske uštede, peleti su i ekološki podobna sirovina. Gorenjem peleta stvara se ista količina CO2 koliku je drvo koristilo prilikom svog rasta. Zbog toga je pelet neutralni nosač CO2 energije. Prilikom proizvodnje, pripreme i transporta peleta stvara se zanemariva količina CO2. U savremenim uslovima života, akcenat se stavlja na očuvanje životne sredine i goriva koja se proizvode iz biomase sve više dobijaju na značenju.

Pakovanja su praktična za upotrebu jer se pakuju u polietilenskim vrećama od 15kg.
Sa željom da se predstavimo novim tržištima i proširimo krug naših zadovoljnih korisnika i kupaca, radujemo se kontaktu i poslovanju sa Vama.

ZASTO PELET?


Energetsko gorivo koje se dobija posebnim tehnološkim postupkom mlevenja, sušenja i presovanja raznih bio materijala. Drveni peleti su efikasno ugljenik-neutralno gorivo – na gram ispuštenog CO 2 angažuje se jedan gram u fotosintezi, te se tako održava odnos ugljenika u prirodi. Sagorevaju tako čisto da je skoro nemoguće videti dim iz dimnjaka, a iza sebe ostavljaju oko 1-5% pepela.
Iskorišćenost toplotne energije kod peleta je preko 90 %, dok je kod uglja i drveta najviše 70%. Energetska vrednost peleta je 18 MJ/kg (5 kWh/kg). Korišćenje jedne tone peleta, za istu količinu toplote za grejanje, zamenjuje 500 litara lož-ulja, ili 450 kg propana-butana, ili 600 kubnih metara prirodnog gasa, ili 4.800 kilovat-časova električne energije.
Izgaranjem peleta stvara se ista kolicina CO2 koliku je drvo koristilo prilikom svog rasta. Zbog toga je pelet neutralni nosac CO2 energije. Grejanje iz biomase znači korišćenje energije u kružnom toku prirode jer se ugljen dioksid koji nastaje kroz sagorevanje biomasa koristi, zajedno sa sunčevom energijom, za stvaranje nove biomase. Sirovo drvo je već pri nastajanju u šumi deo ekosistema koji nam nudi zaštitu i blagostanje, i može se eksploatisati bez nanošenja dugoročne štete šumama. Korišćenje drveta i biomase za energetske svrhe stvara kod korisnika razumevanje i pozitivan odnos prema sopstvenoj prirodi i životnoj sredini.
U poređenju sa drugim gorivima ili upotrebom električne energije, korišćenje peleta je znatno isplativije. U odnosu na produktivnost i druge izvore energije pelet ima relativno nisku cenu! Nije strateško gorivo i cena ne zavisi od promena na berzi (kao za plin, naftu, ugalj...) UŠTEDITE! I do dva puta JEFTINIJE grejanje u odnosu na energente koji se dobijaju iz fosilnih goriva! Poređenja radi, 1 kg peleta proizvodi istu količinu toplote kao: 0,6 m³ zemnog gasa, 0,50 lit lož ulja ili 0,45 lit tečnog naftnog gasa!
Sagorevanje drvenih peleta gotovo da uopšte ne proizvodi kreozot,
glavni uzročnik požara u pećima i kaminima.
Za razliku od cepanica, drveni peleti pakovani su u vreće od po 15 kg, te su čisti i praktični za skladištenje, ne prljaju kuću i ne donose insekte sa sobom, a zauzimaju samo četvrtinu prostora potrebnog za skladištenje cepanica. Zbog veoma malog ostatka pepela, produžava se vreme između dva čišćenja peći, te se ovaj mukotrpan i skup posao svodi na minimum. Jednostavnost upotrebe automatskim radom uređaja, stavlja pelet u sličan položaj kao i upotreba ulja za loženje i gasa. Peći se automatski pale i gase, postižu i održavanju temperaturu koju im se zada, te imaju automatsko doziranje. To im daje veliku prednost nad grejanjem na drva ili ugalj.