Polipropilen

5,6 - Ektruzija duvanog ili ravnog filma za sečene trake (rafiju), ekstruzija monofilamenta.

1,2,3,4,21,41 - Za brizganje

7,71-ekstruzija

ekstruzija folija za termoformiranje

ekstruzija biaksijalno orijentisanog (BOPP) filma

Za tekstilna vlakna, ekstruzija livenog filma

Za tekstilna vlakna.

Polipropilen predstavlja najsvestraniji polimer. Koristi se za proizvodnju čvrste, fleksibilne, lake težine i otpornosti na proizvode toplote. Takođe se može koristiti polipropilen za vlakna i u industrijskom i poljoprivrednom sektoru.

Koristi se za proizvodnju proizvoda kao što su:

• Plastični delovi
• Podne obloge
• Pakovanje
• Kancelarijski materijal
• Aparati za domaćinstvo
• Laboratorijska oprema

Postoje tri glavne vrste polipropilena. Upotreba zavisi od karakteristika i troškova:

– Homopolimer PP
– Block Copolimer PP
– Slučajne kopolimerne PP

Dolazi u obliku belog ili providnog praška ili granula, ali može biti i obojen pigmentima.
Polipropilen je jedan od najzastupljenijih materijala za proizvodnju predmeta od plastike.
Osobine koje ga odlikuju su: umerena elastičnost, dobra tvrdoća, dobra otpornost na zamor materijala, otporan je na hemikalije i na toplotu…

Polimerizacija se dobija pri relativno niskim temperaturama, pri čemu se dobija bezbojan ili blago obojen polipropilen. U zavisnosti od upotrebljenog katalizatora i uslova prilikom polimerizacije mogu se dobiti različita svojstva dobijenog polipropilena.

Homopolimer PP

Namenjen opštoj upotrebi, ima raznoliku primenu.

Blok Kopolimeri PP

Sadrže 5-15% etilena. Imaju poboljšanu otpornost na uticaje na temperaturama nižim od -20oC. Njihova otpornost se može dodatno povećati dodavanjem različitih vrsta aditiva, obično – elastomera.

Random Kopolimeri PP

Sadrže monomerne jedinice bez tipskog rasporeda duž lanca molekula polipropilena. Takvi polimeri koji obično sadrže 1-7% etilena imaju primenu u oblastima gde se zahteva niža tačka topljenja, veća fleksibilnost I povećana prozračnost.