PELET, BRIKET, BIO Energija


 

AGRO PELET

od sojine slame

prečnik: 6 mm
vlaga: 8%
energetska vrednost: 4,9 kWh/kg
pepeo: < 4,7%

DRVENI PELET

prečnik: 6 mm
vlaga: 8%
energetska vrednost: 5,2 kWh/kg
pepeo: < 0,8%

AGRO PELET

od žitne slame

prečnik: 6 mm
vlaga: 8%
energetska vrednost: 4,9 kWh/kg
pepeo: < 5,8%
Koristi se i kao prostirka za konje.
Ne koristi se za ishranu životinja!

OGREVNI BRIKET

prečnik: 75 mm
vlaga: 8%
energetska vrednost: 4,9 kWh/kg
pepeo: < 5,8%
100% od sojine slame