Dana 12.03.2019 održaće se, u prostorijama Energreen DOO MTB u ulici Augusta Cesarca 5, 21000 Novi Sad, javna rasprava na temu: Procena uticaja sprovođenja projekta pod nazivom "Inovativni biomaterijali zasnovani na poljoprivrednim otpacima u proizvodnji ekoloških...